Modelització econòmica en salut


Dissenys d’estudi


Anàlisi de dades


Educació i formació


Anàlisi de dades

 

A Heorfy Consulting, som conscients de la importància de manejar la informació amb rigor, des de la recollida de dades i la codificació fins a l’anàlisi. Estem segurs que és l’única manera d’obtenir la millor evidència possible del vostre projecte. Per assegurar-ho, el nostre treball segueix les conegudes directrius pel report dels principals tipus d’estudi, com ara la guia CONSORT per a assaigs aleatoritzats o la guia STROBE per a estudis observacionals, i les recomanacions del grup conjunt ISPOR‐ISPE sobre real‐world evidence en la presa de decisions en salut.

 

  • A Heorfy Consulting, som experts en l’aplicació de mètodes estadístics avançats i algorismes d’aprenentatge automàtic a dades d’atenció primària i secundària.

 

  • A Heorfy Consulting, som experts en tota una varietat de mètodes estadístics, com ara anàlisis descriptius estàndards, tècniques multivariables, models de regressió multivariables adequats per a qualsevol tipus de dades i mecanisme d’observació subjacent, i metaanàlisi. Els mètodes avançats d’anàlisi de supervivència i resultats longitudinals són el nucli de la nostra experiència.

 

  • La indústria sanitària està donant passes en l’ús d’algoritmes d'aprenentatge automàtic en assaigs clínics. El valor dels resultats d’aquests estudis depèn de la transparència dels algoritmes, la robustesa de les dades i l’extrapolació al món real [ref]. A Heorfy Consulting, estem familiaritzats amb els algoritmes d’aprenentatge automàtic, tant els més estàndard com els més innovadors, com els mètodes bagging i boosting.

 

  • Atès que l’aprenentatge automàtic en la investigació sanitària pot tenir un impacte directe en la vida de les persones, les afirmacions derivades d’aquest tipus de recerca s’han de fer amb el mateix rigor que els assajos clínics [ref]. A Heorfy Consulting, som conscients de la importància de ser crítics amb les dades (quin tipus d’informació reflecteixen les dades) i les mètriques utilitzades per avaluar el rendiment dels models obtinguts.