Modelització econòmica en salut


Dissenys d’estudi


Anàlisi de dades


Educació i formació


Eines d’impacte pressupostari 

 

Un model dimpacte pressupostari és part fonamental de qualsevol avaluació econòmica integral en salut. L’estimació de les conseqüències financeres relacionades amb l’adopció d’una nova tecnologia sanitària és crucial. Així, a Heorfy Consulting, ens assegurem que els nostres models d’impacte pressupostari compleixen les directrius recomanades de bones pràctiques en la modelització d’avaluacions econòmiques en salut.