Modelització econòmica en salut


Dissenys d’estudi


Anàlisi de dades


Educació i formació


Modelització econòmica en salut

 

Heorfy Consulting, desenvolupem models econòmics intuïtius, robustos i d’us amigable, dissenyats per facilitar informació per a la presa de decisions polítiques i estratègiques en salut, i per facilitar-ne l'adaptació a entorns sanitaris locals i entre diferents mercats.