Modelització econòmica en salut


Dissenys d’estudi


Anàlisi de dades


Educació i formació


Models d'avaluació de tecnologies sanitàries

 

Com es presenten els resultats d’una anàlisi econòmica és tan important com la validesa del model utilitzat per assolir l’èxit en les comunicacions d’avaluació de tecnologia de salut (HTA, de l’anglès Health Technology Assessment). A Heorfy Consulting, identifiquem el marc de modelització òptim per a un problema de decisió determinat i presentem els resultats de totes les anàlisis d’una manera clara i intuïtiva. Els models desenvolupats per Heorfy Consulting compleixen les recomanacions del grup conjunt ISPOR-SMDM sobre bones pràctiques de recerca en modelització i els resultats es reporten seguint les Consolidated Estàndars Consolidats de Report en Avaluació Eònomica en Salut (CHEERS, de l’anglès Consolidated Health Economic Evaluation Reporting Standards).