Modelització econòmica en salut


Dissenys d’estudi


Anàlisi de dades


Educació i formació


Models de malaltia

 

Com a experts en recerca epidemiològica, la modelització de la història natural de la malaltia es troba al centre de les activitats d’investigació de Heorfy Consulting. Simular la història natural de la malaltia abans i després de les intervencions sanitàries permet avaluar-ne l’eficiència. La nostra experiència abasta tota la varietat de models analítics de decisió.