Carles Forné

 

Carles té un títol de llicenciat en Ciències i Tècniques Estadístiques i un màster en Estadística i Investigació Operativa a la Universitat Politècnica de Catalunya. A més, Carles va realitzar un doctorat a la Universitat de Lleida aplicant models matemàtics i estadístics en salut, en els quals va desenvolupar un treball extens en mètodes matemàtics i estadístics complexos, com ara models no lineals d’efectes mixtos, algoritmes d’aprenentatge automàtic o models analítics. És membre del grup de Recerca en Anàlisi Estadística i Econòmica en Salut de la Universitat de Lleida i professor associat al Departament de Ciències Mèdiques Bàsiques de la mateixa universitat. També compta amb experiència impartint cursos curts i tutories.

 

Actualment, Carles treballa com a científic de dades en cap a Heorfy Consulting, on desenvolupa l’estratègia de ciències de dades i el disseny i construcció de models d’impacte pressupostari i models de cost-efectivitat. A més de les habilitats com a investigador en economia i anàlisi de resultats en salut, Carles proporciona suport i serveis amb una àmplia gamma de tècniques d’anàlisi, incloent diverses tècniques d’aprenentatge automàtic, com ara anàlisi de clústers, boscos aleatoris, xarxes neuronals i màquines de vectors suport.