Avaluació econòmica

Amb l’avaluació econòmica d’Heorfy Consulting et guiarem amb la nostra experiència i amb consells que marquen la diferència en Avaluació de Tecnologies Sanitàries. Ens complau comentar i respondre els vostres dubtes i satisfer les vostres necessitats.

Models d'avaluació de tecnologies sanitàries

A Heorfy Consulting, identifiquem el marc de modelització òptim per a un problema de decisió determinat, i dissenyem i desenvolupem models intuïtius, robustos, i de fàcil ús i enteniment. La finalitat és facilitar informació per a la presa de decisions polítiques i estratègiques en salut, i que a la vegada puguin ser adaptats a diferents entorns sanitaris.

Models d’avaluació de tecnologies sanitàries

Com a experts en recerca epidemiològica, la modelització de la història natural de la malaltia és part troncal de les activitats de recerca de Heorfy Consulting. Simular la història natural de la malaltia abans i després de les intervencions sanitàries permet avaluar la seva eficiència.

Models de malaltia

Demostrar la credibilitat i la validesa del model és una part crucial del procés de desenvolupament; per tant, realitzem rutinàriament una validació externa dels nostres models i d’aquells desenvolupats per uns altres. Qualsevol model desenvolupat per Heorfy Consulting està sotmès a exhaustives proves per a establir la validesa interna i externa. Així, avaluem la incertesa del model, deguda tant als paràmetres com a l’estructura del model. Per a incrementar la credibilitat, qualsevol model ha de funcionar bé en aquest sentit. L’avaluació del comportament del model i la seva validació són essencials a Heorfy Consulting.

Validació

La nostra experiència abasta tota la varietat de models matemàtics i analítics de decisió: arbres de decisió, models de Markov, models de semi Markov, microsimulació, etc. Així com tot tipus d’anàlisis econòmiques: minimització de costos, anàlisis de cost-efectivitat, anàlisi de cost-utilitat, anàlisi de mal-beneficio, anàlisi d’impacte pressupostari, anàlisi de decisió de criteris múltiples, esdeveniments discrets.

Eines d’impacte pressupostari

Tots els models i anàlisis d’avaluació econòmica desenvolupats per Heorfy Consulting compleixen les recomanacions del grup conjunt ISPOR-SMDM sobre bones pràctiques de recerca en modelització i es reporten seguint les directrius per a la comunicació d’estudis d’avaluació econòmica (guia CHEERS).

Implementació del model

Demostrar la credibilitat i la validesa del model és una part crucial del procés de desenvolupament; per tant, realitzem rutinàriament una validació externa dels nostres models i d’aquells desenvolupats per uns altres. Qualsevol model desenvolupat per Heorfy Consulting està sotmès a exhaustives proves per a establir la validesa interna i externa. Així, avaluem la incertesa del model, deguda tant als paràmetres com a l’estructura del model. Per a incrementar la credibilitat, qualsevol model ha de funcionar bé en aquest sentit. L’avaluació del comportament del model i la seva validació són essencials a Heorfy Consulting.

Vols que t'ajudem a demostrar el valor basat en l'evidència d'una tecnologia sanitària?
Ves al contingut