Serveis

Serveis d’Heorfy Consulting

A Heorfy proporcionem serveis de consultoria completa i de qualitat en el camp de la investigació en salut, per a farmaindustria, CROs i investigadors independents. Volem ajudar els nostres clients a prendre les millors decisions, abordant le necessitats específiques de cada projecte.

Anàlisi estadística

Fem servir la informació amb rigor

Disseny d'estudis de recerca

Tant en estudis clínics com epidemiològics

Avaluació econòmica

Et guiarem a l’Avaluació de Tecnologies Sanitàries

Cursos i seminaris

Formació en estadística i economia de la salut

Anàlisi Estadística

Emprem les millors tècniques estadístiques per a analitzar les dades i extraure conclusions. Des de l’anàlisi exploratòria fins als mètodes més avançats d’inferència estadística, passant per les diverses metodologies multivariants, proporcionem resultats complets, precisos i fàcilment comprensibles.

Disseny d’estudis d’investigació

Tot estudi d’investigació s’inicia amb el disseny de l’estudi. Som experts en disseny d’estudis d’investigació clínica i epidemiològica, per a garantir que el seu projecte d’investigació sigui sòlid des del principi. Des de la formulació de l’objectiu, la determinació mostral i càlcul de la potència estadística, fins a la redacció del pla d’anàlisi estadística, passant per la selecció de la mostra i creació de formularis adhoc de recollida de dades, treballem en estreta col·laboració amb els nostres clients per a desenvolupar un disseny d’estudi robust que doni resposta a les seves necessitats.

Avaluació econòmica

Com a experts en Economia de la Salut, realitzem avaluacions completes de tecnologia sanitàries, que incorporen tant els costos (directes i indirectes) com els resultats en salut rellevants en les alternatives comparades, que faciliten la informació necessària per a la presa de decisions en salut. Les nostres solucions poden ser fàcilment adaptades a diferents entorns sanitaris.

Cursos i seminaris

A més dels nostres serveis de consultoria, també oferim una varietat de cursos i seminaris per a capacitar a professionals en mètodes d’investigació i anàlisi de dades. Els nostres cursos estan dissenyats per a ser pràctics i orientats a l’aplicació, brindant als participants les habilitats i el coneixement necessaris per a dur a terme investigacions d’alta qualitat en el camp de les ciències de la salut i l’avaluació de tecnologies sanitàries. A Heorfy, estem compromesos a brindar solucions personalitzades i d’alta qualitat que agreguen valor a la investigació i a la presa de decisions. Contacta’ns avui per aconseguir els objectius.
Ves al contingut