Disseny d'estudis de recerca clínica i epidemiològica

Dissenyar estudis de recerca pot semblar intimidatori. A Heorfy Consulting, t’ajudem en el procés, treballant amb tu des de la hipòtesi i objectius fins a la redacció del protocol de l’estudi; també en la creació del quadern de recollida de dades (CRD) electrònic. Ens adaptem per a satisfer totes les necessitats i garantir que la vostra recerca sigui un èxit.

El disseny eficaç és crucial en els projectes de recerca

Per a resoldre amb precisió totes les preguntes, és crucial dur a terme un disseny d’estudi eficaç. A Heorfy Consulting som experts en una varietat de dissenys d’investigació.

Assajos controlats aleatoritzats (RCT)

Els assajos controlats aleatoritzats o RCT són un tipus d'estudi científic dissenyat per a avaluar l'efectivitat i seguretat de les intervencions mèdiques, terapèutiques o d'un altre tipus, utilitzant l'aleatorització per a minimitzar el biaix i obtenir conclusions de confiança sobre els efectes de les intervencions avaluades.

Càlcul de la grandària mostral

A Heorfy Consulting, us donem suport en determinacions precises de la grandària de la mostra i càlcul de la potència estadística. També us ajudem a dissenyar estratègies de mostreig.

Assajos controlats aleatoritzats pragmàtics

Amb els assajos controlats aleatoritzats pragmàtics podem avaluar l'efectivitat d'una intervenció o tractament en condicions de la vida real, amb l'objectiu de proporcionar una evidència més rellevant i útil en la presa de decisions clíniques i polítiques de salut.

Pla d'anàlisi estadística

Escrivim amb detall quin ha de ser el tractament de les dades recollides i els mètodes d'anàlisi estadística que hauran d'utilitzar-se per a analitzar les teves dades de manera rigorosa i així poder donar resposta als objectius de l'estudi. No cal esperar a tenir les dades recollides!

Dissenys observacionals

A través d'aquests estudis de recerca, analitzem dades i evidències generades a partir de fonts reals, com a registres mèdics electrònics o bases de dades d'assegurances de salut, entre altres. A Heorfy Consulting som experts en varietat de dissenys de recerca com:

  • Estudis de cohort

  • Estudis de casos i controls

  • Estudis transversals

Quadern de recollida de dades

Oblida't de ficar els teus arxius en arxius d'Excel! o crear deficients formularis amb eines en línia no pensades per a la recerca!
Creem el quadern de recollida de dades (CRD) òptim per al teu estudi. Els CRD que desenvolupem tenen regles de validació que maximitzaran la qualitat de les dades recollides assegurant la seva validació en origen, que és el moment en el qual cal fer-lo en tots els estudis de recerca. I els fem electrònics, perquè puguis emplenar-los fàcilment, simplement fa falta connexió a la xarxa.

Dissenyem el teu pròxim estudi d'investigació?
Skip to content