Política de privacitat

El present avís legal conté les normes d’ús del portal www.heorfy.com que CARLES FORNÉ IZQUIERDO, titular d’aquest, posa a la disposició dels usuaris d’Internet, exclusivament amb la finalitat de proporcionar informació sobre els productes i serveis oferts.

L’accés i/o utilització del portal li atribueix la condició d’usuari del mateix i suposa la plena acceptació d’aquestes condicions generals, que seran aplicable sense perjudici de les condicions particulars o especials que, si és el cas, s’estableixin. Si no accepta aquestes condicions d’ús, ha d’abstenir-se d’accedir i/o utilitzar el portal.

Identitat del titular del lloc web

En compliment del deure d’informació establert en l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, s’informa de les dades identificatives de l’empresa HEORFY CONSULTING.

Responsable del tractament

CARLES FORNÉ IZQUIERDO és responsable del tractament de les dades de caràcter personal dels seus usuaris i clients, així com de les dades que puguin ser recaptats a través del lloc web.

CARLES FORNÉ IZQUIERDO informa els usuaris del lloc web sobre la seva política respecte del tractament i protecció de les dades de caràcter personal dels usuaris i clients que puguin ser recaptats per la navegació o contractació de serveis a través del seu lloc web.

Finalitat del tractament de les dades

Les seves dades de caràcter personal es recapten amb la finalitat de prestar i mantenir els serveis acordats contractualment així com poder informar-lo sobre els nous productes i serveis de l’empresa.

El tractament de les dades que ens faciliti a través dels formularis de la web www.heorfy.com es regirà per aquesta mateixa política de privacitat.

Les operacions, gestions i procediments tècnics que es realitzin de manera automatitzada o no automatitzada i que possibilitin la recollida, l’emmagatzematge, la modificació, la transferència i altres accions sobre dades de caràcter personal, tenen la consideració de tractament de dades personals.

CARLES FORNÉ IZQUIERDO procedirà a tractar les dades de caràcter personal de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada.

Dades recaptades per a la prestació d’un servei

Les dades de caràcter personal que ens faciliti per a la prestació d’un servei seran els mínims exigibles per a poder elaborar el contracte així com per a poder oferir-li els serveis que vostè contracti i per al compliment de les obligacions legals.

Les dades seran conservades durant els terminis legalment establerts.

Dades recaptades per a la sol·licitud d’informació a través del formulari web.

Les dades personals recaptades a través del formulari web per a la petició d’informació tenen com a finalitat l’enviament d’informació comercial sobre els nostres productes i serveis.

El tractament de les dades en aquest cas està legitimat pel consentiment exprés que vostè ens presta en acceptar l’enviament de la informació aportada a través del formulari.

Exercici dels drets

D’acord amb els drets que confereix el Reglament (UE) 2016/679 de protecció de dades de caràcter personal podrà exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades dirigint la seva petició a l’adreça postal indicada o al correu electrònic hello@heorfy.com

Per a l’exercici dels drets haurà d’identificar-se mitjançant la presentació del seu DNI.

Destinataris

CARLES FORNÉ IZQUIERDO informa els usuaris que les seves dades personals no seran comunicats a tercers, amb l’excepció que aquesta comunicació de dades aquest emparada en una obligació legal o quan la prestació d’un servei impliqui la necessitat d’una relació contractual amb un encarregat de tractament. En aquest últim cas, els destinataris de les seves dades poden ser empreses del grup o determinats encarregats de tractament de dades necessàries per a la correcta prestació de serveis (com per exemple empreses de manteniment web i/o informàtic.

CARLES FORNÉ IZQUIERDO manté uns criteris estrictes de selecció d’encarregats de tractament i es compromet contractualment amb cadascun a complir i fer complir les obligacions establertes en matèria de protecció de dades

Variació de les dades

Mentre no ens comuniquin el contrari, entendrem que les dades no han estat modificats i que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació.

Per a qualsevol reclamació pot dirigir-se a hello@heorfy.com. Igualment podrà dirigir-se a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades www.agdp.es.

A HEORFY som l'assessoria en bioestadística i economia de salut que necessites
bioestadística heorfy
Finançat per la Unió Europea – NextGeneration EU
© 2024 · Heorfy · Paddock Comunicación
Skip to content